Jakich metali nie można oddać na skup?

Skup to doskonałe miejsce, aby pozbyć się wielu różnych rodzajów metali. Jak się jednak okazuje, nie wszystkie mogą zostać oddane do takiego punktu. Których z nich w praktyce nie można sprzedać do tego typu podmiotów?

Metale, których nie przyjmuje się w skupach

Okazuje się, że lista ta zawiera kilka wyłączeń, przede wszystkim z uwagi na kwestie prawne. Chodzi tu o:

  • szyny kolejowe,
  • elementy wchodzące w skład trakcji kolejowych, poza wspomnianymi szynami,
  • pokrywy studzienek kanalizacyjnych,
  • elementy znaków drogowych,
  • inne elementy infrastruktury komunikacyjnej,
  • barierki drogowe,
  • monety w obiegu.

Dlaczego skupy nie przyjmują wszystkich rodzajów metali?

Powyższa lista wcale nie jest tak krótka, jak mogłoby się wydawać. Dlaczego jednak zawiera dokładnie te elementy? Przyczyna jest prosta. W przypadku przyjmowania takich przedmiotów w skupach, osoby zajmujące się zbieraniem złomu podejmowałyby się próby ich demontowania wbrew przepisom oraz z negatywnym wpływem dla kwestii bezpieczeństwa. Przykładem są szyny kolejowe, których bezprawny demontaż mógłby wiązać się z ryzykiem wykolejenia i tym samym poważnymi stratami finansowymi dla przewoźników, a także ryzykiem utraty zdrowia i życia przez pasażerów.

Podobnie wygląda to w przypadku innych elementów tworzących infrastrukturę drogową, w tym barierek drogowych, które również w znaczący sposób wpływają na kwestię bezpieczeństwa.

Jakie metale przyjmują skupy?

Na szczęście druga lista przedmiotów akceptowanych jest niemniej znacząca i obejmuje pozostałe elementy ze stali oraz aluminium, a także metale kolorowe, np. z odpadów poprodukcyjnych. Nasz mobilny skup złomu stalowego przyjmuje również – zgodnie z nazwą – przede wszystkim elementy wykonane ze stali, które odbieramy ze wskazanego przez klienta miejsca.

Jak widać skupy nie przyjmują tylko części metali, których pozyskanie byłoby niezgodne z prawem. Jeśli jednak chcesz sprzedaż te, które rzeczywiście można przekazać, to koniecznie sprawdź naszą ofertę oraz skorzystaj z usług, które dla Ciebie przygotowaliśmy.