Czym są odpady kablowe i do czego można je wykorzystać?

Odpady kablowe to wiązki przewodów, które są już niesprawne i nie mogą pełnić swojej pierwotnej funkcji, np. w sprzęcie RTV/AGD, komputerach, samochodach, czy w sieciach energetycznych. Ten rodzaj odpadów w bardzo prosty sposób można poddać recyclingowi, odzyskać część kosztów związanych z ich utylizacją, a przy okazji przyczynić się do mniejszego zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Co zaliczamy do odpadów kablowych?

Określenie odpady kablowe zawiera wszystkie rodzaje przewodów, które używane są w gospodarstwach domowych bądź w przemyśle, które mają najczęściej formę kabli miedzianych lub aluminiowych w otulinie z tworzyw sztucznych. Do odpadów kablowych zaliczamy:

  • przewody ze sprzętów domowych AGD i RTV,
  • złącza kablowe z samochodów osobowych i dostawczych,
  • kable z komputerów stacjonarnych i przenośnych,
  • przewody ze starych linii energetycznych wysokiego napięcia,
  • kable telefoniczne i internetowe.

Do czego wykorzystać odpady kablowe?

Wykorzystanie starych przewodów w nowych celach po poddaniu ich recyclingu może mieć różne cele. Przewody dostarczone do skupu kabli są odpowiednio segregowane, a następnie poddawane obróbce: oddzieleniu aluminiowego lub miedzianego wnętrza od tworzywa sztucznego na zewnątrz kabla, a potem najczęściej przetopieniu. Z tak uzyskanego surowca można przygotować nowe produkty, w tym także kolejne przewody w nowych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Miedź i aluminium charakteryzują się minimalną stratą surowca podczas procesu recyclingu i mogą być przetwarzane wielokrotnie. Dzięki recyclingowi można w prosty sposób zadbać o środowisko: zmniejsza to wydobycie surowca, którego zasoby są ograniczone oraz niweluje ilość odpadów, których składowanie musi być bezpieczne, a co za tym kosztowne.