Czy akumulatory podlegają recyklingowi?

Akumulatory są tym rodzajem elementów pojazdów, które po jakimś czasie ulegają zużyciu. W takiej sytuacji akumulator powinien zostać wymieniony na nową jednostkę. Wiele osób nie ma pojęcia co zrobić ze zużytymi akumulatorami i składuje je w garażu lub, co gorsza, wyrzuca je na nielegalne składowiska lub do lasu. Takie działanie jest nie tylko nielegalne, ale też wysoce szkodliwe dla środowiska.

Czy akumulatory można poddać recyklingowi?

Obecnie na rynku dostępne są różne rodzaje akumulatorów, a każdy z nich zawiera w sobie substancje, które po przedostaniu się do środowiska stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia zwierząt, roślin i ludzi. Z tego też powodu należy oddawać je w przeznaczone do tego miejsca, gdzie zostaną odpowiednio potraktowane. Co ważne, obecnie dostępne akumulatory w prawie 100% zdatne do recyklingu, dzięki czemu środowisko nie jest zanieczyszczane substancjami szkodliwymi czy pozostałościami z tego rodzaju sprzętu.

Recyklingiem oraz utylizacją akumulatorów zajmują się niektóre skupy złomu. Wszelkie elementy zdatne do recyklingu zostają przetworzone, a to, co pozostało, trafia do utylizacji. Oddając akumulator do sprawdzonej firmy, otrzymuje się gwarancję, że zostanie on poddany recyklingowi zgodnie z obowiązującymi zasadami. Innym sposobem na pozbycie się zużytego akumulatora jest oddanie go do punktu PSZOK, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tego rodzaju miejsce znajduje się w każdej gminie, a jego lokalizację można sprawdzić w urzędzie gminy lub na stronie internetowej. 

Bardzo częstym działaniem jest oddawanie zużytego akumulatora w sklepie, podczas zakupu nowego. Skorzystanie z tego sposobu nie niesie za sobą żadnych formalności ani opłat. Każdy sprzedawca prowadzący sklep musi przyjąć zużyty akumulator nieodpłatnie.